(+48) 606 871 918, (+48) 501 046 320

Arri Nieruchomości
Powrót do listy

Działka – 1432m2 – Powiat Łazy – Lesznowola – Powiat piaseczyński

piaseczyński

Cena
358 000PLN
Powierzchnia nieruchomości
1432.0m2
  • Print Image
Opis obiektu

W bardzo dobrej lokalizacji działka budowlana około 1000 m od Al. Krakowskiej. Działka położona na terenie oznaczonym symbolem MNe.

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna,

w formie domów wolnostojących;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) usługi nieuciążliwe, wbudowane w budynkach mieszkalnych, jako funkcja uzupełniająca;

b) usługi publiczne z zakresu oświaty, zdrowia, nauki, sportu, rekreacji, zdrowia, turystyki, kultury;

c) zieleń parkowa i inna zieleń urządzona, w tym zadrzewienia i zakrzewienia,

d) wewnętrzne drogi dojazdowe niezbędne dla obsługi zespołów zabudowy oraz parkingi;

e) garaże i budynki gospodarcze.

1. W zakresie zasad zagospodarowania terenów oznaczonych symbolem MNe ustala się:

1) maksymalną intensywność zabudowy – 0,2;

2) minimalną powierzchnię działki przeznaczonej pod nową zabudowę – 1600 m2;

3) maksymalny procent zabudowy – 30%;

4) maksymalny procent zabudowy kubaturowej – 20%;

5) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 70%.

2. Dopuszcza się realizację najwyżej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce budowlanej.

3. wysokość zabudowy – do dwóch kondygnacji (łącznie z poddaszem), przy zachowaniu łącznej maksymalnej wysokości zabudowy – 10,0 m dla budynków mieszkalnych i usługowych i 6,0 m dla garaży i budynków gospodarczych;

2) geometria dachów – dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci 20° do 45°;

3) szerokości elewacji frontowej budynku: od 8 m do 25 m.

resie przeznaczenia terenów oznaczonych symbolem MNi ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna intensywna

w formie domów wolnostojących, bliźniaczych i szeregowych;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) usługi nieuciążliwe, wbudowane w budynkach mieszkalnych, jako funkcja

uzupełniająca;

b) usługi publiczne z zakresu oświaty, zdrowia, nauki, sportu, rekreacji, zdrowia,

turystyki, kultury;

14

Nieruchomość
  • 1432.0m2 Powierzchnia:
  • 46m2 Szerokość działki:
Szczegóły
  • Łazy Okolica:
  • własność Forma własności:
Informacje o nieruchomości

Jak dojechać?

Umów się na spotkanie
Umów się na konsultację .Z nami znajdziesz dom dla Siebie.
Przewiń do góry