(+48) 606 871 918, (+48) 501 046 320

Arri Nieruchomości
Powrót do listy

Działka – 2104m2 – Sękocin – Raszyn

Raszyn

Cena
610 160PLN
Powierzchnia nieruchomości
2104.0m2
 • Print Image
Opis obiektu

Działka leśna w miejscowości Sękocin gm. Raszyn z przeznaczeniem pod zabudowe z P.Z.P. w kształcei prostokąta 27 m x 72 m krótszym bokiem przyległa do ulicy. Działka doskonała na inwestycję.

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego W granicach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MNL

1. Plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2) przeznaczenie uzupełniające – garaże dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej, urządzenia komunikacji

i infrastruktury technicznej dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych.

2. Plan dopuszcza:

1) lokalizację miejsca pracy właściciela działki (jako funkcji wbudowanej w budynek mieszkalny) nie

wymagającego wprowadzenia ruchu transportu ponad 3,5t (usługi bytowe, biuro firmy, itp.),

2) podejmowanie działalności usługowej wiążącej się z wprowadzeniem do atmosfery substancji

zanieczyszczającej powietrze jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu decyzji o dopuszczalnych

emisjach na podstawie obowiązujących przepisów szczególnych,

3) przebudowę, remonty, rozbudowy, wymiany istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych.

3. Plan zakazuje:

1) lokowania innych niż wymienione w ust. 1, pkt 1 funkcji usługowych, handlu hurtowego, placów

składowych,

2) lokowania obsługi technicznej, napraw pojazdów mechanicznych, stacji paliw,

W granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MNL plan ustala

następujące warunki zabudowy i przyjmuje następujące zasady zagospodarowania:

1) na wydzielonej działce pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w istniejącej parcelacji plan

– ustala lokowanie jednego budynku mieszkalnego z jednym lokalem mieszkalnym,

– ustala się zachowanie co najmniej 80% powierzchni biologicznie czynnej na każdej działce,

– ustala się ograniczenie wysokości nowej zabudowy do 12m nad poziom terenu.

 • sprzedam działkę budowlaną w Sękocinie Las Slogan reklamowy:
Nieruchomość
 • 2104.0m2 Powierzchnia:
 • 27m2 Szerokość działki:
Szczegóły
 • własność Forma własności:
Informacje o nieruchomości
 • Status Nieruchomości:
 • Typ Nieruchomosci:
 • Lokalizacja:
 • 610 160PLNCena:
 • RaszynMiasto:
 • 2104.0m2Powierzchnia nieruchomości:

Jak dojechać?

Umów się na spotkanie
Umów się na konsultację .Z nami znajdziesz dom dla Siebie.
Przewiń do góry