(+48) 606 871 918, (+48) 501 046 320

Arri Nieruchomości
Powrót do listy

Działka – 3200m2 – LESZNOWOLA – Lesznowola – Powiat piaseczyński

piaseczyński

Cena
1 150 000PLN
Powierzchnia nieruchomości
3200.0m2
  • Print Image
  • Print Image
Opis obiektu

Działka położona w swietnej lokalizacji w Lesznowoli przy głównej ulicy o wymiarach 80m x 40m w tym droga (służebność) o wymiarach 8mx4,5m.

Wszystkie media doprowadzone do działki.

Na chwilę obecną na działce są zabudowania do wyburzenia. W miejscowym planie zagospodarowania prestrzennego działka na terenie UM -terenu zabudowy usługowo-mieszkaniowej.

Dla terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej oznaczonych symbolami numerowymi i literowymi przeznaczenia terenu 1 UM, 2 UM, 3 UM ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe:

– usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji, a także inne usługi nieuciążliwe,

– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca, jednolokalowa,

b) przeznaczenie dopuszczalne:

– zieleń urządzona,

– usługi z zakresu opieki nad dziećmi, działalności opiekuńczo-wychowawczej, oświaty, zdrowia, sportu, turystyki, rekreacji i kultury,

– zieleń urządzona,

– drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, utwardzenia, parkingi,

– wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe;

2) dopuszcza się:

– rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących budynków, w tym produkcyjnych,

– realizację na jednej działce budowlanej najwyżej dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, jednolokalowych;

3) zakazuje się lokalizacji:

– zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej i szeregowej,

– usług związanych z obsługą komunikacji, w tym w szczególności warsztatów samochodowych, stacji paliw, myjni samochodowych;

a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6,

b) minimalna intensywność zabudowy – 0,001,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 60%

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30%

e) maksymalna wysokość zabudowy

– dla wolnostojących budynków gospodarczych i pomocniczych – 6 m,

– dla pozostałych obiektów i pozostałych obiektów budowlanych – 10 m,

f) geometria dachu – dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 20º do 45º;

g) sytuowanie budynków od granicy działki w odległości nie mniejszej niż 3 m.

– minimalna powierzchnia działki przeznaczona pod nową zabudowę – 1000 m2,

– zasady kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz kształtowania ładu przestrzennego

Działka posiada ogromny potencjał. Polecamy .

  • SPRZEDAM DZIAŁKĘ W LESZNOWOLI Slogan reklamowy:
Nieruchomość
  • 3200.0m2 Powierzchnia:
  • 40m2 Szerokość działki:
Szczegóły
  • LESZNOWOLA Okolica:
  • własność Forma własności:
Informacje o nieruchomości

Jak dojechać?

Umów się na spotkanie
Umów się na konsultację .Z nami znajdziesz dom dla Siebie.
Przewiń do góry