(+48) 606 871 918, (+48) 501 046 320

Arri Nieruchomości
Powrót do listy

Działka – 5012m2 – MARYSIN – Lesznowola

Lesznowola

Cena
1 478 540PLN
Powierzchnia nieruchomości
5012.0m2
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
Opis obiektu

Sprzedam działkę położona na terenie oznaczonym w MPZP jako tereny 63 U/M :

przeznaczenie podstawowe – usługi handlu, biur, gastronomii, rzemiosła, administracji, usługi bytowe oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

przeznaczenie dopuszczalne:

– usługi z zakresu oświaty, zdrowia, sportu, turystyki, rekreacji i kultury, mieszkalnictwa

zbiorowego w tym hotele i mieszkania służbowe – pod warunkiem zachowania

nieprzekraczalnej linii zabudowy wzdłuż drogi 2 KDGP jak dla budynków

mieszkalnych;

– garaże i inne budynki pomocnicze, pod warunkiem zachowania linii zabudowy i

wszystkich innych wymagań dotyczących zabudowy;

– zakłady drobnej wytwórczości, składy, urządzenia infrastruktury technicznej,

1. W zakresie zasad zagospodarowania terenów oznaczonych symbolem U/M ustala się:

1) intensywność zabudowy – nie więcej niż 1,2;

2) powierzchnię działki budowlanej – nie mniej niż 900 m2;

3) procent zabudowy terenu – nie więcej niż 60%;

4) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej –nie mniej niż 30%.

2. Budynki mieszkalne powinny mieć podwyższone parametry izolacji akustycznej.

W zakresie parametrów i wskaźników oraz cech zabudowy terenów oznaczonych symbolem

U/M ustala się:

1) wysokość zabudowy – nie więcej niż 12,0 m;

2) nakaz stosowania spadzistych dachów, o kącie nachylenia głównych połaci od 20"do 45°

w zabudowie mieszkaniowej, natomiast dla usług kształtu dachu nie określa się.

 • Sprzedam działkę w Marysinie – teren U/M Slogan reklamowy:
Nieruchomość
 • 5012.0m2 Powierzchnia:
 • 40m2 Szerokość działki:
Szczegóły
 • własność Forma własności:
Informacje o nieruchomości
 • Status Nieruchomości:
 • Typ Nieruchomosci:
 • Lokalizacja:
 • 1 478 540PLNCena:
 • LesznowolaMiasto:
 • 5012.0m2Powierzchnia nieruchomości:

Jak dojechać?

Umów się na spotkanie
Umów się na konsultację .Z nami znajdziesz dom dla Siebie.
Przewiń do góry