(+48) 606 871 918, (+48) 501 046 320

Arri Nieruchomości
Powrót do listy

Działka – 7000m2 – LESZNOWOLA – Lesznowola

Lesznowola

Cena
2 450 000PLN
Powierzchnia nieruchomości
7000.0m2
 • Print Image
 • Print Image
Opis obiektu

Działka położona na terenie miejscowości Lesznowola zgodnie z lokalizacja położona jest na terenie planu zagospodarowania przestrzennego jako teren MN i UZ.

przeznaczenia terenu 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 7 MN, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe:

– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca, jednolokalowa,

2)dopuszcza się:

– rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących budynków,

– realizację na jednej działce budowlanej najwyżej dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, jednolokalowych;

3) zakazuje się lokalizacji:

– zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej i bliźniaczej,

– składów i magazynów, w tym składów budowlanych,

– usług związanych z obsługą komunikacji, w tym w szczególności warsztatów samochodowych, stacji paliw, myjni samochodowych;

4) zasady kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz kształtowania ładu przestrzennego:

– minimalna intensywność zabudowy – 0,001,

– maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 30%,

– minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60%,

maksymalna wysokość zabudowy:

– dla pozostałych budynków i obiektów budowlanych – 10 m,

5) minimalna powierzchnia działki przeznaczona pod nową zabudowę – 1000 m2,

przeznaczenia terenu 1 UZ, 2 UZ, 4 UZ ustala się:

a) przeznaczenie podstawowe:

– usługi z zakresu opieki nad dziećmi, działalności opiekuńczo-wychowawczej, kultury, oświaty, zdrowia, sportu, rekreacji, turystyki, gastronomii,

b) przeznaczenie dopuszczalne:

– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca, jednolokalowa,

2) dopuszcza się realizację na jednej działce budowlanej najwyżej dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, jednolokalowych;

3) zakazuje się lokalizacji:

– zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej i szeregowej,

– składów i magazynów, w tym składów budowlanych,

– usług związanych z obsługą komunikacji, w tym w szczególności warsztatów samochodowych, stacji paliw, myjni samochodowych;

4) zasady kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz kształtowania ładu przestrzennego:

– maksymalna intensywność zabudowy – 0,2,

– maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 20%

– minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 70%

-maksymalna wysokość zabudowy:

– dla pozostałych obiektów i pozostałych obiektów budowlanych – 10 m,

-minimalna powierzchnia działki przeznaczona pod nową zabudowę – 1500 m2,

 • Sprzedam działke w Lesznowoli okolice ul.Okrężnej Slogan reklamowy:
Nieruchomość
 • 7000.0m2 Powierzchnia:
 • 50m2 Szerokość działki:
Szczegóły
 • własność Forma własności:
Informacje o nieruchomości
 • Status Nieruchomości:
 • Typ Nieruchomosci:
 • Lokalizacja:
 • 2 450 000PLNCena:
 • LesznowolaMiasto:
 • 7000.0m2Powierzchnia nieruchomości:

Jak dojechać?

Umów się na spotkanie
Umów się na konsultację .Z nami znajdziesz dom dla Siebie.
Przewiń do góry